Opleiding

Om de kwaliteit te kunnen bieden die de vervoersmarkt verwacht van een modern transportbedrijf, worden de nodige inspanningen ontplooid om het personeel door continue bijscholing op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied.

In de chauffeursruimte liggen wekelijks diverse vakbladen ter inzage voor de werknemers. Op deze wijze hebben de werknemers de mogelijkheid om zich te informeren over de allernieuwste ontwikkelingen op logistiek gebied.

Aan de chauffeurs wordt regelmatig de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan cursussen. Op dit moment zijn alle werknemers in het bezit van een ADR-certificaat. De bedrijfsleiding zorgt ervoor dat op de juiste tijdstippen kan worden deelgenomen aan herhalingscursussen om de geldigheid van dit diploma te kunnen verlengen.

Ook op het gebied van brandstofbesparing worden inspanningen geleverd. Chauffeurs krijgen op speciale cursusdagen instructies voor het aanleren van een zuinige rijstijl. De verbruikscijfers van de voertuigen worden wekelijks bijgehouden en gepubliceerd, zodat chauffeurs direct kunnen zien of hun aangepaste rijstijl effect heeft gehad.

Regelmatig gaat een deel van het rijdend personeel op slipcursus (rijvaardigheidstraining).